Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola klopidogrelu w terapii choroby wieńcowej w świetle aktualnych badań klinicznych

Autor:
Piotr Zając, Włodzimierz Grabowicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
210
Strona końcowa:
214
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
klopidogrel, choroba wieńcowa, leczenie przeciwpłytkowe
Czytaj

Terapia przeciwpłytkowa jest niezbędnym elementem leczenia choroby wieńcowej, zarówno jej postaci stabilnej jak i ostrych zespołów wieńcowych. Obok kwasu acetylosalicylowego, który ma już ugruntowaną pozycję w terapii, coraz większe uznanie w oczach badaczy zyskują także pochodne tienopirydyny, głównie klopidogrel. Lek ten w ostatnim czasie znajduje się w centrum zainteresowań wielu ekspertów i jest przedmiotem licznych badań naukowych, których wyniki budzą wiele kontrowersji. W pracy przedstawiono rolę i znaczenie klopidogrelu jako leku przeciwagregacyjnego w terapii choroby wieńcowej w świetle aktualnych badań i wytycznych. Omówione w niej zostanie szeroko komentowane ostatnio zjawisko indywidualnie zmiennej odpowiedzi (oporności) na klopidogrel oraz związany z nim problem doboru optymalnej dawki nasycającej leku. Kontrowersje budzi także stosowanie klopidogrelu po operacjach pomostowania aortalno -wieńcowego oraz po implantacji określonego typu stentu. Przedstawiony zostanie również aktualny stan wiedzy na temat nowych leków mogących stać się konkurentami klopidogrelu, takich jak choćby prasugrel. Na koniec skrótowo zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczących interakcji klopidogrelu i inhibitorów pompy protonowej w kontekście niedawno opublikowanych amerykańskich wytycznych dotyczących zmniejszania ryzyka powikłań żołądkowo -jelitowych leczenia przeciwpłytkowego.