Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zasady i odrębności leczenia miejscowego u dzieci

Autor:
Henryk Szarmach, Aleksandra Wilkowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
1999
Tom:
1
Numer:
2
Strona początkowa:
99
Strona końcowa:
104
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
leczenie zewnętrzne, dzieci, odrębności, objawy niepożądane
Czytaj

Na podstawie znanego piśmiennictwa oraz własnych obserwacji omówiono niektóre odrębności i specyfikę leczenia zewnętrznego u dzieci. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, iż terapia miejscowa, zwłaszcza u małych dzieci i noworodków wymaga większego niż u osób dorosłych przestrzegania zasad ostrożności. Spośród różnego rodzaju czynników warunkujących postępowanie w leczeniu dzieci omówiono m.in. znaczenie niepełnego wykształcenia (zwłaszcza u wcześniaków, noworodków oraz małych dzieci) funkcji fizjologicznej bariery ochronnej skóry i inne niż u osób dorosłych proporcje dotyczące powierzchni skóry, stopnia rozwoju narządów wewnętrznych, wagi ciała - sprzyjające wzmożonemu wchłanianiu związków farmakologicznie czynnych, prowadzącemu do występowania różnego rodzaju objawów niepożądanych. Podkreślono, iż przy ustalaniu leczenia miejscowego u dzieci należy uwzględnić m.in. wiek, umiejscowienie zmian chorobowych, stan skóry, nasilenie oraz rozległość zmian chorobowych. Omówiono ponadto najczęściej stosowane u dzieci leki zewnętrzne i występowanie pod ich wpływem objawów niepożądanych. Opisano także znaczenie różnych odmian kąpieli olejowych w leczeniu podstawowym, uzupełniającym oraz w zapobieganiu zmianom chorobowym, ze szczególnym uwzględnieniem objawów suchej skóry, zwłaszcza u dzieci z atopowym zapaleniem skóry.