Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Późne rozpoznanie koarktacji aorty u nastolatków

Autor:
Piotr Kędziora, Beata Kierzkowska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Dominika Stańczyk-Tomecka, Jerzy Stańczyk
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
230
Strona końcowa:
234
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
koarktacja aorty, dzieci, młodzież, późne rozpoznanie
Czytaj

Koarktacja aorty (CoA) czyli zwężenie aorty w miejscu cieśni, w większości przypadków wykrywana jest we wczesnym dzieciństwie. Rzadko opisywane są przypadki wiążącego się z powstaniem ciężkich powikłań i skróceniem życia pacjenta późnego rozpoznania CoA. W niniejszej pracy przedstawiono 3 przypadki rozpoznania koarktacji aorty u młodzieży w wieku 10,5-12 lat. Dzieci zgłaszały męczliwość, bóle głowy, bóle kończyn dolnych w trakcie wysiłku. W badaniu fizykalnym stwierdzano brak lub słabo wyczuwalne tętno na kończynach dolnych, szmer w okolicy międzyłopatkowej, podwyższone wartości ciśnienia tętniczego na kończynach górnych, wyższe od ciśnienia na kończynach dolnych. Zwraca uwagę późne wykonanie pierwszego pomiaru ciśnienia u badanych. U 2 pacjentów przed postawieniem rozpoznania, z powodu szmeru nad sercem, wykonano ambulatoryjnie badanie echokardiograficzne, w którym nie stwierdzono koarktacji aorty. W obu badaniach nie wykonano oceny łuku aorty. U wszystkich nastolatków rozpoznanie CoA zostało postawione w klinice kardiologii dziecięcej po wykonaniu pełnego badania echokardiograficznego z oceną łuku aorty. Dzieci zostały zakwalifikowane do leczenia interwencyjnego.