Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Bosentan w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego w przebiegu zespołu Eisenmengera - opis przypadku

Autor:
Dominika Filipiak, Ewa Szymczyk, Waldemar Rogowski, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
236
Strona końcowa:
239
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nadciśnienie płucne, zespół Eisenmengera, bosentan
Czytaj

Tętnicze nadciśnienie płucne (TNP) to rzadka patologia dotycząca krążenia płucnego, w której średnie ciśnienie w tętnicy płucnej (PAP) oznaczane bezpośrednim pomiarem hemodynamicznym przekracza wartości fizjologiczne – 25 mmHg w spoczynku lub 30 mmHg w czasie wysiłku. Skrajną manifestacją TNP wtórnego do wrodzonej wady serca jest zespół Eisenmengera. W artykule przedstawiano przypadek 39-letniej pacjentki z wrodzonym ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej z towarzyszącym zespołem Eisenmengera oraz utrwalonym nadciśnieniem płucnym. Pacjentka została włączona do programu leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego za pomocą bosentanu – doustnego antagonisty receptora endoteliny. Po 2 miesiącach w trakcie wizyty kontrolnej stwierdzono poprawę tolerancji wysiłku bez pogorszenia obwodowego wysycenia krwi tlenem.