Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Linie napięcia i wyboru kierunków nacięć skóry w kontekście jej biomechanicznych właściwości.

Autor:
Adam Włodarkiewicz, Igor Michajłowski, Michał Sobjanek, Ryszard Kacała
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
125
Strona końcowa:
127
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
linie napięcia skóry, biomechaniczne właściwości skóry, elastyczność, rozciągliwość, relaksacja naprężenia, odkształcenie
Czytaj

Prawidłowa orientacja nacięć skóry wpływa na czynnościowy i estetyczny wynik zabiegów przeprowadzanych w obrębie skóry i tkanki podskórnej. Linie Langera oraz dynamiczne – zmarszczkowe i linie zmniejszonego napięcia skóry (RSTLs) są podstawowymi wyznacznikami nacięć skóry. Omówiono także podstawowe właściwości biomechaniczne skóry, takie jak rozciągliwość, naprężenie, odkształcenie i relaksacja naprężenia. Efektywne planowanie zabiegów wymaga zrozumienia i wykorzystywania tych biomechanicznych cech skóry.