Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zadowolenie pacjentów z leczenia przeciwłuszczycowego: wyniki badania PSO Survey w Polsce.

Autor:
Jacek Szepietowski, Adam Reich, Tamás Palotai, Andrzej Kaszuba, Grażyna Chodorowska, Ligia Brzezińska-Wcisło, Lidia Rudnicka, Tomasz Giemza
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
129
Strona końcowa:
133
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, terapia, zadowolenie pacjenta
Czytaj

Wprowadzenie: Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry, dotyczącą około 1-3% populacji. Dostępne obecnie metody terapeutyczne pozwalają na uzyskanie remisji łuszczycy, nie jest jednak możliwe jej pełne wyleczenie. Cel pracy: Ocena zadowolenia pacjentów z dotychczasowego leczenia łuszczycy oraz próba określenia parametrów, które pozwoliłyby na identyfikację osób wymagających szczególnej troski ze strony dermatologa. Materiał i metody: Do badania włączono 210 osób chorujących na łuszczycę w wieku od 18 do 86 lat (średnia: 47,9±15,2 roku). Na podstawie zebranego wywiadu chorobowego oraz badania fizykalnego wypełniano specjalnie skonstruowany kwestionariusz obejmujący zagadnienia związane z obrazem klinicznym łuszczycy, stosowanym leczeniem przeciwłuszczycowym oraz zadowoleniem i preferencjami pacjentów odnośnie do stosowanej terapii. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: średnie nasilenie łuszczycy ocenione wg PASI wynosiło 13,0±8,9 pkt (zakres 1-58 pkt), natomiast powierzchnia zmian łuszczycowych wynosiła średnio 28,2±19,7% powierzchni skóry (zakres 2-99%). Spośród wszystkich pacjentów 85 (40,5%) osób nie było usatysfakcjonowanych wynikami aktualnej terapii. Istotnie częściej były to osoby z dolegliwościami stawowymi (57,9% vs. 36,6%, p=0,03), z łuszczycą owłosionej skóry głowy (45,6% vs. 28,6%, p=0,03) oraz pacjenci leczeni dziegciami (62,5% vs. 35,3%, p<0,01), cygnoliną (50% vs. 23%, p<0,001), czy metotreksatem (57,9% vs. 36,6%, p=0,03). Pacjenci niezadowoleni z aktualnego leczenia przeciwłuszczycowego mieli istotnie bardziej nasiloną łuszczycę (PASI: 15,9±9,5 pkt vs. 11,1±7,9 pkt, p<0,001), większy obszar skóry zajęty przez proces łuszczycowy (BSA: 32,9±20,9% vs. 25,0±18,2%, p<0,001) oraz bardziej obniżoną jakość życia (DLQI: 13,3±5,3 pkt vs. 9,4±6,2 pkt, p<0,001). Wnioski: Wielu chorych z łuszczycą nie jest zadowolonych ze sposobu leczenia łuszczycy. Być może szerszy dostęp polskich pacjentów do nowoczesnych metod leczniczych wpłynąłby korzystnie na stopień zadowolenia pacjentów z terapii przeciwłuszczycowej.