Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie PUVA-terapii w leczeniu twardziny ograniczonej - obserwacje własne (doniesienie wstępne).

Autor:
Ewa Syguła, Ligia Brzezińska-Wcisło, Ewa Krauze, Mariola Wyględowska-Kania
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
135
Strona końcowa:
139
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
promieniowanie ultrafioletowe, PUVA-terapia, fotochemoterapia, twardzina ograniczona
Czytaj

Wprowadzenie: Twardzina ograniczona (sclerodermia circumscripta, morphea) jest postacią sklerodermii ograniczoną do skóry. Fototerapia przy użyciu promieniowania UVA jest alternatywną metodą leczenia twardziny ograniczonej. Promieniowanie ultrafioletowe wykazuje działanie hamujące lub całkowicie likwidujące proces włóknienia, co prowadzi do wyraźnego zmniejszenia twardości zmian chorobowych, zwłaszcza w przebiegu sklerodermii ograniczonej. Pacjenci i metody: Badaniem objęto łącznie 18 chorych (16 kobiet i 2 mężczyzn), hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Dermatologii w Katowicach lub leczonych w Przyklinicznej Poradni Dermatologicznej. Wiek pacjentów wynosił od 19 do 63 lat (średnia wieku 45,5±15,2 roku). U chorych stosowano naświetlania PUVA (psoralen w połączeniu z promieniowaniem UVA) 3 razy w tygodniu w schemacie co drugi dzień (pn, śr, pt) od pierwszorazowej dawki promieniowania wynoszącej 4-5±0,48 J/cm2. Wyniki: Poprawę stanu klinicznego uzyskano u 81,3% pacjentów (w tym u 43,7% pacjentów poprawę określono jako dobrą). Lepszą ogólną ocenę o 27% (poprawę) zmian chorobowych uzyskano wśród ankietowanych pacjentów poddanych PUVA-terapii w stosunku do oceny lekarskiej. Wnioski: Promieniowanie UVA w połączeniu z psoralenami jest alternatywną, skuteczną metodą leczenia twardziny ograniczonej.