Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ochronoza wrodzona i nabyta - przegląd literatury

Autor:
Beata ?liwowska, Alicja Włoch, Jolanta Bucka, Włodzimierz Samborski, Ryszard Żaba
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
1
Strona początkowa:
41
Strona końcowa:
46
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
ochronoza, diagnostyka, leczenie
Czytaj

Na podstawie 37 pozycji piśmiennictwa przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat ochronozy nabytej i wrodzonej. Omówiono jej etiopatogenezę, obraz patomorfologiczny, objawy kliniczne oraz charakterystyczne wyniki badań laboratoryjnych i radiologicznych. Podsumowując stwierdzono, że mimo różnorodności objawów chorobowych i braku skutecznego leczenia rokowanie jest pomyślne.