Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rytuksymab (monoklonalne przeciwciało anty-CD20) w leczeniu opornych na leczenie przypadków pęcherzycy zwykłej i łojotokowej.

Autor:
Rafał Białynicki-Birula
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
159
Strona końcowa:
165
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
rytuksymab, pęcherzyca, leczenie
Czytaj

W pracy dokonano przeglądu literatury na temat zastosowania rytuksymabu w leczeniu pęcherzycy zwykłej (pemphigus vulgaris, PV) oraz liściastej (pemphigus foliaceus, PF). Rytuksymab jest chimerycznym monoklonalnym przeciwciałem skierowanym przeciwko limfocytom B (CD20). Wykazano jego skuteczność w leczeniu chłoniaków B-komórkowych oraz złośliwych i niezłośliwych chorób zależnych od limfocytów B. Pęcherzyce (PV, PF) należą do autoimmunologicznych chorób skóry o ciężkim przebiegu, które są spowodowane przez autoprzeciwciała przeciw dezmogleinie 1 i/lub 3. Choroby stwarzają zagrożenie dla życia i wymagają stosowania złożonego leczenia immunosupresyjnego. Schematy terapeutyczne nie są ustalone, a u niektórych pacjentów leczenie okazuje się nieskuteczne. Wydaje się bardzo logiczne zastosowanie rytuksymabu w leczeniu opornych na leczenie oraz ciężkich przypadków PV, PF jak również pęcherzycy paraneoplastycznej (paraneoplastic pemphigus, PNP). Do dzisiaj ponad 130 pacjentów z pęcherzycą zwykłą (PV) i liściastą (PF) było leczonych rytuksymabem. Większość pacjentów otrzymało jeden cykl rytuksymabu z jednoczesnym stosowaniem tradycyjnego leczenia immunosupresyjnego jako metody wspomagającej. Dobrą odpowiedź na leczenie rytuksymabem uzyskano w ok. 90% leczonych przypadków. Rytuksymab stwarza nowe, obiecujące możliwości terapeutyczne w leczeniu pęcherzyc, ale należy się liczyć z wystąpieniem działań niepożądanych, których lista jest stosunkowo długa. W przyszłości konieczne jest przeprowadzenie badań klinicznych z rytuksymabem w celu zdefiniowania nowych skutecznych schematów terapeutycznych dla chorych na PV i PF.