Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmniejszona ekspresja białka desmogleiny 3, ujawniona ilościową morfometrią cyfrową, w rakach podstawnokomórkowych a patogeneza pęcherzycy zwykłej.

Autor:
Justyna Gornowicz, Monika Bowszyc-Dmochowska, Agnieszka Seraszek, Elżbieta Kaczmarek, Marian Dmochowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
4
Strona początkowa:
191
Strona końcowa:
194
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
desmogleina 3, rak podstawnokomórkowy, ilościowa morfometria cyfrowa, pęcherzyca zwykła
Czytaj

Wprowadzenie: Rak podstawnokomórkowy (basal cell carcinoma, BCC) jest najczęstszym rodzajem raka skóry, a jego częstość występowania zdaje się wzrastać. Cel pracy: Przyczyny podjęcia badania ekspresji białka desmogleiny 3 (desmoglein 3, DSG3) były dwojakie: pęcherzyca zwykła (pemphigus vulgaris, PV) zagrażająca życiu autoimmunizacyjna dermatoza pęcherzowa wiązana z DSG3 może współistnieć ze złośliwym nowotworzeniem; mieszki włosowe, w których fizjologicznie zachodzi ekspresja DSG3, zapewne mają udział w patogenezie zarówno PV (dojrzałe komórki mieszkowe), jak i BCC (komórki pnia regionu bulge mieszka włosowego). Materiał i metody: Ekspresję DSG3 oceniano w ogniskach BCC (22 próbki, BCC tumor) u chorych z BCC, w prawidłowym naskórku (21 próbek, kontrola 1) u chorych z BCC oraz w grupie łagodniejszych guzów od BCC (12 próbek brodawek łojotokowych i 10 próbek rogowacenia starczego, kontrola 2) techniką immunoperoksydazową na skrawkach mrożonych z użyciem mysiego monoklonalnego przeciwciała przeciwko ludzkiej DSG3. Cyfrową analizę obrazów drobnowidowych z ilościową morfometrią cyfrową zastosowano do zmierzenia nasilenia ekspresji DSG3 w obszarach objętych i nieobjętych BCC. Wyniki: Stwierdzono znamiennie niższą ekspresję DSG3 w grupie BCC tumor w porównaniu z grupami kontrolnymi kontrola 1 i kontrola 2. Nie stwierdzono znamiennej różnicy ekspresji DSG3 w grupach kontrolnych kontrola 1 i kontrola 2. Wnioski: Wydaje się, że DSG3, której niska ekspresja zapewne jest odbiciem zaledwie miejscowo złośliwego charakteru BCC, może mieć pewien udział w patogenezie tego guza. Prawdopodobnie czynniki niezależne od DSG3 utrzymują komórki BCC w skupiskach, lecz nie są zdolne, by wykonać ową czynność, jeżeli chodzi o keratynocyty w PV.