Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zagadnienie diagnozowania przewlekłych wykwitów nadżerkowych w jamie ustnej na przykładzie osoby z cechami zespołu Grinspana.

Autor:
Marian Dmochowski, Justyna Gornowicz, Monika Bowszyc-Dmochowska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
4
Strona początkowa:
216
Strona końcowa:
218
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
nadżerki w jamie ustnej, liszaj płaski, diagnostyka różnicowa
Czytaj

Zagadnienie diagnozowania przewlekłych wykwitów nadżerkowych w jamie ustnej bywa zniechęcającym zadaniem. Naświetlono tutaj wybrane problemy, z którymi stykają się lekarze rozlicznych specjalności u takich chorych, opisując, wyłącznie w zakresie diagnostyki różnicowej i prognozy, starszą chorą z cechami zespołu Grinspana, istnienie którego jako oddzielnej jednostki chorobowej bywa kwestionowane z racji jej niejasnej patogenezy, a przynależnego do obszernego spektrum liszaja płaskiego. U chorej tej w tkance z brzegu wykwitu w jamie ustnej, pierwotnie mrożonej do immunofluorescencji bezpośredniej (direct immunofluo rescence, DIF), a następnie zatopionej w parafinie i zabarwionej H+E, stwierdzono tworzenie się szczeliny podnabłonkowej i pas liszajopodobnego nacieku zapalnego limfocytarnego ciągnący się równolegle do nabłonka. Bryłowate złogi IgG1 zarówno w dnie, jak i podstawie naturalnego rozwarstwienia w okolicy błony podstawnej nabłon ka ujawniono w DIF okołowykwitowego nabłonka policzka. Uprecyzyjnienie diagnozy u możliwie najliczniejszych osób z takimi chorobami powinno być punktem wyjścia do opracowania sposobów chorobowo specyficznego postępowania w tych schorzeniach w systemie medycyny opartej na dowodach z nadzieją poprawienia rokowania u owych chorych. Świadomość koncepcji ewolucji czasowo-przestrzennej wykwitu śluzówkowego powinna ułatwić diagnozowanie na poziomie drobnowidowym takich chorych.