Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Normy wagowo-wzrostowe dzieci i młodzieży uwzględniające zawartość tkanki tłuszczowej

Autor:
Romuald Stupnicki, Paweł Tomaszewski, Katarzyna Milde, Jan Czeczelewski, Małgorzata Lichota, Joanna Głogowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
139
Strona końcowa:
143
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zawartość tkanki tłuszczowej, normy wagowo-wzrostowe, wskaźnik BMI, chłopcy, dziewczęta
Czytaj

Wprowadzenie: Zagadnienie konstrukcji norm szczególnie dla cech somatycznych ma decydujące znaczenie w ocenie prawidłowego rozwoju. Przyjęto, że normy powinny odzwierciedlać nie stan istniejący, lecz zalecane wartości; dlatego relacje wagowo-wzrostowe (w tym body mass index – BMI) powinny być wyznaczane jedynie dla tej części populacji, w której stwierdzono „prawidłową” zawartość tłuszczu w ciele. Cel pracy: Wyznaczenie wagowo-wzrostowych siatek centylowych dla chłopców i dziewcząt w wieku szkolnym (7-20 lat). Materiał i metody: Przebadano zdrowych chłopców (n=1282) i dziewczęta (n=1150) ze szkół wschodnich regionów Polski (Podlasie, Rzeszowszczyzna), u których wykonano pomiary wysokości i masy ciała oraz zawartości tłuszczu z grubości fałdów skórno-tłuszczowych metodą Slaughtera lub metodą bioimpedancji. Dane niezbędne do konstrukcji prawidłowych zakresów zawartości tkanki tłuszczowej zebrano z różnych źródeł, tak aby odpowiadały wartościom wyznaczonym dla populacji dorosłych. Wyniki: Zaproponowane „normy” zawartości tłuszczu posłużyły do wybrania z badanych kohort 1007 chłopców (78,5%) i 581 dziewcząt (50,5%), dla których opracowano siatki centylowe masy ciała należnej do wysokości ciała, jak również dla wskaźnika BMI. Wnioski: Polskie normy BMI (np. dla dzieci warszawskich lub krakowskich) różnią się między sobą. Powodem tego jest fakt, że nie uwzględniona została w nich zawartości tłuszczu w ciele, a jak wykazano szacowanie zawartości tłuszczu na podstawie BMI jest obarczone bardzo dużym błędem. Dodatkową zaletą siatek wagowo-wzrostowych dla populacji w przedziale 7-20 lat jest fakt, że podstawą oceny masy ciała nie jest wiek, jak w przypadku BMI, a jedynie wysokość ciała. Zaproponowane normy mogą być dobrym narzędziem oceny przebiegu wzrostu także w przypadkach jego zaburzeń i konieczności postępowania klinicznego i można je uznać za zalecane.