Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Proporcje wagowo-wzrostowe dziewcząt z zespołem Turnera i zdrowych niskorosłych dziewcząt o prawidłowej zawartości tkanki tłuszczowej

Autor:
Paweł Tomaszewski, Katarzyna Milde, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, Romuald Stupnicki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
149
Strona końcowa:
151
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół Turnera, tkanka tłuszczowa, relacje wagowo-wzrostowe, zależności allometryczne
Czytaj

Wprowadzenie: Zespół Turnera (ZT) charakteryzują znaczny niedobór wzrostu i zaburzone proporcje ciała. Specyficzna budowa ciała, przejawiająca się krótszymi kończynami dolnymi w stosunku do długości tułowia oraz szerszą obręczą barkową, może skutkować także występowaniem zaburzeń proporcji wagowo-wzrostowych. Cel pracy: Porównanie proporcji wagowo-wzrostowych dziewcząt z zespołem Turnera i zdrowych niskorosłych dziewcząt o prawidłowej zawartości tłuszczu w ciele. Materiał i metody: Badaniami objęto 39 dziewcząt z ZT w wieku 10-20 lat i porównano je z pomiarami zdrowych niskorosłych dziewcząt (n=62) w tym samym zakresie wieku. Zmierzono wysokość i masę ciała oraz procentową zawartość tłuszczu w ciele. Do grupy badanej zakwalifikowano tylko te dziewczęta, które miały prawidłową zawartość tłuszczu w ciele określoną wg norm wyznaczonych na potrzeby niniejszego opracowania. Analizowane zmienne poddano transformacji logarytmicznej dla uzyskania zależności allometrycznej. Wyniki: W wyniku analizy regresji liniowej nie stwierdzono zamiennych różnic wartości współczynników nachylenia prostych regresji, co świadczy o proporcjonalnym przyroście masy w stosunku do wysokości ciała w obu badanych grupach. Z kolei dziewczęta z ZT charakteryzują się proporcjonalnie większą masą ciała w porównaniu ze zdrowymi niskorosłymi dziewczętami, na co wskazuje istotna różnica stałych regresji. Wnioski: Celowy dobór grup pozwala twierdzić, że zwiększona masa ciała dziewcząt z zespołem Turnera nie wynika z zawartości tłuszczu w ciele, a raczej jest spowodowana budową ciała specyficzną dla tej jednostki chorobowej.