Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Otyły nastolatek w oczach matki

Autor:
Joanna Radoszewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
162
Strona końcowa:
165
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
psychiczna reprezentacja dziecka u matki, otyłe dziewczęta, otyli chłopcy, adolescencja
Czytaj

Wprowadzenie: Reprezentacja psychiczna dziecka u matki jest rozumiana jako sposób doświadczania, przeżywania jego osoby. Właściwości reprezentacji wpływają na charakter relacji z dzieckiem. Wskazuje się na istnienie specyficznych właściwości relacji matka–dziecko otyłe. Cel pracy: Ustalenie właściwości reprezentacji dziecka u matki otyłego nastolatka. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 37 matek: 17 matek osób otyłych w wieku dorastania (8 dziewcząt i 9 chłopców) oraz 20 matek osób o prawidłowej masie ciała (13 dziewcząt i 7 chłopców). U badanych matek, średnia wieku u dzieci otyłych wynosiła 14,57, a dzieci o prawidłowej masie ciała – 13,42 roku. Osoby badano ustrukturowanym wywiadem klinicznym, w toku którego zadawano 10 pytań dotyczących psychicznej reprezentacji dziecka Wyniki: 1. Matki otyłych dzieci częściej niż matki osób o prawidłowej masie ciała odwołują się do somatycznych, poznawczych, emocjonalno-społecznych, płciowych, metrykalnych i dotyczących zachowania właściwości dziecka. 2. Matki otyłych adolescentów częściej odwołują się do zewnętrznych właściwości dziecka. 3. Istnieją różnice w obszarze psychicznej reprezentacji dziecka u matek otyłych chłopców i dziewcząt w wieku dorastania. Wnioski: 1. Reprezentacja dziecka u matki osoby otyłej w wieku dorastania częściej zbudowana jest z zewnętrznych, nie psychicznych właściwości. 2. Psychiczna reprezentacja chłopca otyłego u matki ma w sobie pewne deficyty dotyczące psychicznych właściwości. Pozbawienie syna właściwości psychicznych, szczególnie poznawczych, może powodować spostrzeganie go jako wymagającego wsparcia, zależnego. 3. Pozornie bogatsza reprezentacja otyłej dziewczynki u matki może zawierać tylko te właściwości, które dają matce możliwość przeżycia identyczności z córką. Dostrzeżenie odmiennych od własnych cech mogłoby skonfrontować matkę z dojrzałością i niezależnością córki.