Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Otyły nastolatek w oczach rówieśników

Autor:
Joanna Radoszewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
167
Strona końcowa:
171
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
otyłe dziewczęta i chłopcy, rówieśnicy, adolescencja
Czytaj

Wprowadzenie: Istnieje społeczny stereotyp osoby otyłej. Jego manifestacja wiąże się z negatywną postawą otoczenia wobec otyłych osób. Negatywna ocena rówieśników i odrzucenie doświadczane przez osoby otyłe w okresie adolescencji, mogą szczególnie utrudnić określenie siebie w wymiarze poczucia tożsamości i relacji z innymi osobami. Cel pracy: opisanie sposobu postrzegania otyłych adolescentów przez rówieśników. Materiał i metoda: Badaniem objęto 60 nastolatków (30 dziewcząt i 30 chłopców) w średnim wieku 14.31 roku, zakres 13.5-15.0 lat. Badanie przeprowadzono metodą opracowaną dla potrzeb opisywanego badania – obrazkami przedstawiającymi 4 postacie dziewcząt i chłopców (od otyłej do szczupłej) ubranych stroje eksponujące i ukrywające ciało. Badani 2-krotnie w odniesieniu do każdego obrazka byli proszeni o wybranie osób, obok których najchętniej siedzieliby w szkolnej ławce. W drugiej części badania osoby przypisywały właściwości funkcjonowania 8 postaciom, zróżnicowanym pod względem płci i masy ciała. Metoda została przygotowana w 2 wersjach – dla dziewcząt i chłopców. Wyniki: 1. Dziewczęta częściej od chłopców wybierają osoby szczupłe. 2. Wszyscy uczestnicy badania najczęściej wybierali szczupłego chłopca w ubraniu odsłaniającym ciało. 3. Dziewczęta częściej opisują osoby w odniesieniu do ich cech psychicznych, a chłopcy częściej odwołują się do właściwości oceniających. Wnioski: 1. Dziewczęta częściej od chłopców spostrzegają atrakcyjność swoich rówieśników przez pryzmat ich wyglądu. 2. Otyli dorastający mogą być przez swoich rówieśników spostrzegani jako nieatrakcyjni i pozbawieni kompetencji do utrzymywania relacji interpersonalnych. 3. Odrzucenie przez rówieśników może sprzyjać pozostawaniu otyłych adolescentów w dziecięcej relacji zależności z matką.