Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Sprawność fizyczna a wiek i budowa ciała młodych szachistów

Autor:
Agnieszka Fornal-Urban, Anna Kęska, Janusz Dobosz, Sylwia Nowacka-Dobosz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
177
Strona końcowa:
182
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
szachiści, sprawność fizyczna, masa ciała
Czytaj

Wprowadzenie: Specyfika dyscypliny jaką są szachy oraz charakter treningu sprzyjają sedentarnemu stylowi życia szachisty oraz mogą ograniczać jego uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach ruchowych. Tym samym wydaje się, że młodzież grającą w szachy może cechować obniżona sprawność fizyczna i częstsze w tej grupie mogą być przypadki nieprawidłowych relacji wagowo–wzrostowych. Cel pracy: Ocena sprawności fizycznej młodych szachistów oraz jej związku z wiekiem i budową ciała. Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 73 szachistów w wieku 8-19 lat: 35 dziewcząt (48%) i 38 chłopców (52%). Wszyscy badani zawodnicy byli członkami kadry narodowej i reprezentantami Polski na mistrzostwa świata i Europy w szachach. Do oceny sprawności fizycznej badanych wykorzystano test EUROFIT. Wyniki: W odniesieniu do populacji ogólnopolskiej badani zawodnicy charakteryzowali się wyższym poziomem sprawności fizycznej. W 6 próbach testu EUROFIT standaryzowane rezultaty uzyskane przez szachistów okazały się lepsze od średnich wartości dla populacji. Najlepiej szachiści wypadli w próbie siadów z leżenia (średni standaryzowany wynik 0,842), biegu wahadłowym 10x5 m (0,577), skoku w dal z miejsca (0,552) oraz próbie postawy równoważnej (0,371). Tylko w jednej próbie – zwisu na drążku na ugiętych ramionach, zanotowano dla nich standaryzowany wynik ujemny (-0,719). Zaobserwowano systematyczne pogarszanie się sprawności fizycznej szachistów wraz z wiekiem. Wnioski: Mimo zadowalającego poziomu sprawności fizycznej szachistów w porównaniu do ich rówieśników należałoby uwzględniać w ich przygotowaniu sportowym więcej ćwiczeń rozwijających siłę. Zaobserwowane wraz z wiekiem zmiany w budowie ciała oraz spadek sprawności fizycznej szachistów sugerują konieczność podejmowania przez nich regularnej aktywności fizycznej. Autorzy niniejszej pracy postulują aby zawodnicy w większym niż do tej pory stopniu korzystali z aktywnych form spędzania czasu wolnego, a także aby czas przeznaczony na prozdrowotną aktywność fizyczną młodzieży był rutynowo uwzględniany w rozkładzie dnia przy organizowaniu imprez szachowych.