Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zróżnicowanie sposobu żywienia niskorosłych i wysokorosłych dziewcząt i chłopców z województwa świętokrzyskiego

Autor:
Edyta Suliga
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
183
Strona końcowa:
187
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
dzieci niskorosłe, dzieci wysokorosłe, sposób żywienia
Czytaj

Wprowadzenie: Problem niedoborów wysokości ciała powstających wskutek niedożywienia u dzieci w krajach rozwijających się jest szeroko opisywany w literaturze. Znacznie mniej uwagi poświęca się natomiast ocenie sposobu żywienia dzieci i młodzieży z niedoborem wysokości ciała w krajach rozwiniętych. Cel pracy: Celem pracy była jakościowa i ilościowa ocena sposobu żywienia niskorosłych i wysokorosłych dziewcząt i chłopców. Materiał i metody: Badaniami objęto 86 dziewcząt i 113 chłopców niskorosłych (o wysokości ciała poniżej 10 centyla) oraz 45 dziewcząt i 44 chłopców wysokorosłych (o wysokości ciała powyżej 90 centyla) w wieku 7-16 lat. Do oceny sposobu żywienia zastosowano 24-godzinny wywiad o spożyciu. Wyniki: Całodzienne racje pokarmowe badanych w obydwu grupach nie różniły się w istotny sposób pod względem zawartości energii, białka, tłuszczu, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, tj. witaminy D i E, a u chłopców także witaminy A. Diety dzieci i młodzieży wysokorosłej charakteryzował natomiast wyższy procent energii pochodzącej z białka, wyższa zawartość białka zwierzęcego, składników mineralnych i niektórych witamin. Analiza jakościowa wykazała, że jadłospisy 65% dzieci i młodzieży niskorosłej zestawione były niezgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, a u ponad 40% z nich brak było mleka lub produktów mlecznych. Wnioski: Niedobory niektórych składników odżywczych oraz nieprawidłowe zestawienie racji pokarmowych pod względem jakościowym, stwierdzone w grupie niskorosłych dziewcząt i chłopców, mogły przyczynić się do gorszego wykorzystania potencjału rozwojowego.