Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Różnice w budowie głowy i ciała dzieci z zespołem ataksja-teleangiektazja

Autor:
Elżbieta Arasimowicz, Barbara Pietrucha, Agnieszka Różdżyńska, Edyta Herpolitańska-Pliszka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
196
Strona końcowa:
202
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
ataksja-teleangiektazja, ocena kliniczna, rozwój fizyczny
Czytaj

Wprowadzenie: Zespół ataksja-teleangiektazja (AT, zespół Louis-Bar) zaliczany jest do pierwotnych niedoborów odporności przebiegających z nadmierną łamliwością chromosomów. AT dziedziczy się autosomalnie recesywnie, charakteryzuje się postępującą ataksją móżdżkową, teleangiektazjami widocznymi głównie na spojówkach gałek ocznych, nawracającymi zakażeniami układu oddechowego oraz znacznie zwiększonym ryzykiem rozwoju choroby nowotworowej. Cel pracy: Zbadanie czy istnieją różnice w budowie głowy i ciała pomiędzy chorymi na AT i ich zdrowymi rówieśnikami oraz różnice wynikające z płci pacjentów. Materiał i metody: Zmierzono 46 dzieci z AT – 20 dziewcząt i 26 chłopców. Wykonano pomiary 15 cech głowy oraz 13 cech morfologicznych. Materiał scharakteryzowano w postaci średnich arytmetycznych i odchyleń standardowych po zastosowaniu standaryzacji na średnią i odchylenie oraz porównano w grupach płci. W przypadku, gdy nie stwierdzono różnic statystycznie istotnych w obrębie płci, dane połączono i porównano z biologicznym układem odniesienia, jaki stanowiła publikacja Dziecko poznańskie ‘90. Wnioski: 1. Chorzy z AT różnią się istotnie statystycznie mniejsi i smuklejsi niż ich zdrowi rówieśnicy. 2. Stwierdzono różnice statystycznie istotną pomiędzy grupą męska i żeńską w takich cechach jak: obwód ramienia, długość kończyny górnej, wysokość nosa, szerokość warg i wysokość warg. ?redni pomiar wysokości warg był mniejszy w grupie żeńskiej, pozostałe z wymienionych cech w grupie męskiej były mniejsze niż w grupie żeńskiej.