Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Świąd i jego patogeneza

Autor:
Jacek Szepietowski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
1999
Tom:
1
Numer:
1
Strona początkowa:
45
Strona końcowa:
48
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
świąd, patogeneza

Przedstawiono współczesne poglądy dotyczące patogenezy świądu. Artykuł zawiera dane przemawiające za tym, że świąd należy raczej traktować jako oddzielny rodzaj czucia powierzchownego niż jako odmianę podprogową bólu. Omówiono aspekty neurofizjologii świądu, w tym receptory, drogi przewodzenia oraz obwodowe i centralne mediatory świądu.