Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przebieg dojrzewania płciowego w wybranych schorzeniach przewlekłych

Autor:
Wioleta Umławska, Monika Krzyżanowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
216
Strona końcowa:
218
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
choroby przewlekłe, dojrzewanie płciowe, menarche, pokwitaniowy skok wysokości ciała
Czytaj

Praca niniejsza stanowi krótki przegląd literatury dotyczącej dojrzewania płciowego w przebiegu wybranych schorzeń przewlekłych. Zaburzenia pokwitania są częstym następstwem chorób chronicznych u dzieci, np. chorujących na astmę oskrzelową, mukowiscydozę, cukrzycę typu 1, a także w niektórych chorobach zapalnych wieku rozwojowego oraz w schorzeniach narządów zmysłów. Najczęściej obserwuje się opóźnienie początku i zaburzenie przebiegu pokwitania, co skutkuje obniżeniem ostatecznej wysokości ciała. Opóźnienie dojrzewania płciowego u dzieci z chorobami przewlekłymi ma złożoną etiologię i jest konsekwencją m.in. niedożywienia, zespołów złego wchłaniania, nawracających stanów zapalnych, zaburzeń endokrynologicznych a także stresu związanego z chorobą. Odmiennie na tle schorzeń o charakterze przewlekłym przedstawia się sytuacja dzieci z chorobami narządów zmysłów, tj. wzroku i słuchu. Nieliczne obserwacje dotyczące rozwoju somatycznego i dojrzewania płciowego dzieci niewidomych i głuchych świadczą zazwyczaj o przyśpieszonym pokwitaniu tych dzieci w porównaniu z dziećmi zdrowymi. Zaobserwowano, że im większy stopień nasilenia wady wzroku lub słuchu, tym wcześniejszy wiek pierwszej miesiączki. Przyśpieszone pokwitanie tych dzieci może być spowodowane napromieniowaniem ośrodkowego układu nerwowego w terapii nowotworów oraz przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych w obrębie mózgowia. Dostrzega się potrzebę kontynuacji badań z tego zakresu, szczególnie badań longitudinalnych dotyczących wzrastania i dojrzewania płciowego dzieci i młodzieży ze schorzeniami przewlekłymi.