Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Amplifikacja całego genomu w celu wykrycia DNA specyficznego dla Candida w archiwizowanych próbkach surowicy.

Autor:
Peyko Angelov, Dimitar Nashev, Todor Kantardjiev
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
4
Strona początkowa:
201
Strona końcowa:
205
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, kandydoza układowa, reakcja polimerazy łańcuchowej (PCR), amplifikacja całego genomu (WGA)
Czytaj

Wprowadzenie: Kandydoza układowa jest niebezpieczną dla życia infekcją występujacą głównie u osób z obniżoną odpornością. Szybkie zidentyfikowanie czynnika przyczynowego ma bardzo duże znaczenie w ustaleniu postępowania terapeutycznego u pacjentów z tą chorobą. Rutynowe metody oparte na cechach fenotypowych drożdżaków są czasochłonne oraz niedostatecznie specyficzne i czułe. Metody diagnostyki molekularnej kandydozy oparte są na metodzie PCR, z użyciem próbek surowicy lub pełnej krwi. Jednak w przypadku niewielkiej zawartości DNA patogenu w próbce surowicy metody molekularne mogą być również niewystarczająco czułe i specyficzne. Cel: Celem pracy było opracowanie wysoko specyficznej i czułej metody uzyskiwania DNA z archiwizowanych próbek surowicy od pacjentów z kandydozą układową. Materiał i metody: W pracy użyto 31 archiwizowanych próbek surowicy uzyskanych od pacjentów z potwierdzoną kandydozą układową. Zastosowano metody amplifikacji całego genomu (WGA) i uniwersalnych ITS1/ITS2 starterów grzybiczych. Do analizy statystycznej użyto oprogramowania Statistica. Rezultaty: Z powodu wysokiej hydrolizy DNA w archiwalnych próbkach surowicy nie uzyskano specyficznej amplifikacji DNA przy użyciu metody PCR. Zastosowanie kombinacji metody WGA i PCR umożliwiło wykazanie specyficznego dla Candida DNA we wszystkich 31 próbkach. Wyniki wykazały 100% zgodność z rezultatami hodowli z krwi. Wnioski: Zastosowanie WAG znacząco zwiększa wrażliwość testu PCR prowadzącego do wykrycia obecności specyficznego DNA i pozwala na optymalizacje terapii przeciwgrzybicznej.