Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Połączenie erytromycyny z cynkiem w miejscowym leczeniu trądziku pospolitego - doświadczenia własne

Autor:
Jacek Szepietowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
17
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
erytromycyna, cynk, trądzik
Czytaj

Wprowadzenie: Miejscowa antybiotykoterapia jest jedną z najczęstszych metod terapeutycznych w mniej i średnio nasilonych zmianach trądzikowych. Coraz większe uznanie zyskują nowe preparaty dwuskładnikowe, stanowiące połączenie antybiotyku z innym lekiem. Cel pracy: Wstępna ocena skuteczności i tolerancji preparatu erytromycyny z cynkiem w leczeniu trądziku pospolitego. Materiał i metody: Leczono 20 pacjentów. Preparat stosowano miejscowo dwukrotnie w ciągu doby przez 12 tygodni. Ocenę kliniczną skuteczności oparto na liczbie niezapalnych i zapalnych zmian skórnych. Przeprowadzano ją na początku terapii oraz po 2, 6, 9 i 12 tygodniach leczenia. Wyniki: W trakcie leczenia ustępowały zmiany niezapalne i zapalne, przy czym najbardziej wyraźne zmniejszenie liczby wykwitów skórnych obserwowano w pierwszych dwóch tygodniach leczenia. Zmiany zapalne ustępowały szybciej i w większym stopniu niż zmiany niezapalne. Znaczną poprawę stanu klinicznego uzyskano u 37,5% chorych, poprawę u 56,3% i nieznaczną poprawę u 6,2%. Nie obserwowano istotnych objawów ubocznych. Wnioski: Preparat erytromycyny z cynkiem jest skutecznym i dobrze tolerowanym zewnętrznym lekiem przeciwtrądzikowym.