Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Patogeneza celiakii

Autor:
Anna Szaflarska-Popławska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
83
Strona końcowa:
86
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
celiakia, patomechanizm, wrodzona i nabyta odpowiedź immunologiczna
Czytaj

W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat patomechanizmu celiakii. Uwzględniono rolę czynników genetycznych, środowiskowych czynników wywołujących i modulujących, a także mechanizmy swoistego i nieswoistego uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego.