Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktualności w diagnostyce celiakii

Autor:
Hanna Szajewska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
89
Strona końcowa:
92
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
ia, diagnostyka, przeciwciała przeciwgliadynowe, przeciwciała antyendomyzjalne, przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej
Czytaj

Celiakia to enteropatia zapalna jelita cienkiego o podłożu immunologicznym, spowodowana trwałą nietolerancją glutenu, występująca u osób z predyspozycją genetyczną. Szacuje się, że dotyczy ona ok. 1% populacji, ale rozpoznawana jest tylko w części przypadków. W artykule podsumowano aktualne wytyczne oraz najnowsze badania dotyczące rozpoznawania celiakii. Praktyczne pytania, na które artykuł pomaga odpowiedzieć, to u kogo wskazana jest diagnostyka oraz jak taką diagnostykę poprowadzić, aby jak najefektywniej wykorzystać dostępne metody.