Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Możliwości nowych badań diagnostycznych celiakii

Autor:
Bożena Cukrowska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
93
Strona końcowa:
97
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
celiakia, depozyty IgA - transglutaminaza tkankowa, przeciwciała anty-endomyzjalne (EMA), przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej, przeciwciała przeciw deamidowanym peptydom gliadyny
Czytaj

Celiakia to trwała nietolerancja glutenu, występująca u osób z predyspozycją genetyczną. U pacjentów stwierdza się charakterystyczne zmiany błony śluzowej jelita cienkiego oraz obecność swoistych przeciwciał w surowicy. W artykule omówiono kryteria diagnostyczne celiakii i przedstawiono nowe immunohistologiczne, serologiczne i molekularne badania diagnostyczne.