Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współwystępowanie celiakii i cukrzycy typu 1

Autor:
Halina Woś, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
99
Strona końcowa:
101
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
celiakia, cukrzyca typu 1
Czytaj

W związku z narastającą częstotliwością współwystępowania celiakii i cukrzycy typu 1 przedstawiono poglądy różnych autorów dotyczące tego zjawiska. Zwrócono uwagę na cechy łączące obie choroby genetyczne i immunologiczne. Celiakia najczęściej wykrywana jest w pierwszych latach po rozpoznaniu cukrzycy, podkreślono więc konieczność wykonywania corocznych badań skriningowych, a w momencie pojawienia się przeciwciał tTG lub Ema - biopsji jelita cienkiego. Ze względu na częste występowanie postaci niemej (silent) zwrócono uwagę na nowy marker uszkadzania błony śluzowej jelita, wyprzedzający zanik kosmków, który mógłby pomóc we wcześniejszym rozpoznaniu celiakii, a także wcześniejszym wdrożeniem leczenia u dzieci z cukrzycą typu 1.