Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Problemy z rozróżnianiem żywności bezglutenowej

Autor:
Barbara A. Cichańska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
117
Strona końcowa:
122
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
dieta bezglutenowa, celiakia, żywność bezglutenowa, gluten
Czytaj

Wprowadzenie: Jedynym sposobem leczenia celiakii jest rygorystyczne przestrzeganie diety bezglutenowej. Skuteczność tego leczenia zależy od umiejętności właściwej identyfikacji przez chorych (lub ich opiekunów) produktów dozwolonych w diecie bezglutenowej. Cel pracy: Ukazanie problemów/barier, z jakimi spotykają się osoby chore na celiakię podczas rozróżniania produktów dozwolonych w diecie bezglutenowej. Materiał i metody: Analiza przepisów prawnych pod kątem znakowania żywności, analiza informacji podawanych na opakowaniach produktów spożywczych, rozmowy z osobami chorymi na celiakię (rodzicami dzieci chorych na celiakię), ankieta przeprowadzona wśród dzieci i młodzieży chorych na celiakię, badanie umiejętności oceny produktów pod kątem zawartości glutenu. Wyniki: Osoby chore na celiakię mają problemy z rozróżnianiem produktów bezglutenowych, co może mieć niekorzystny wpływ na ich stan zdrowia. Żadna z badanych osób nie wskazała prawidłowo produktów dozwolonych w diecie bezglutenowej, przy czym największym problemem dla chorych (oraz ich opiekunów) okazała się interpretacja informacji zawartych na opakowaniach ogólnodostępnych produktów spożywczych. Wnioski: Z uwagi na problemy z identyfikacją wyrobów dozwolonych w diecie bezglutenowej jakie mają chorzy (oraz ich opiekunowie) warto rozważyć możliwość utworzenia wykazu produktów bezglutenowych, który jednoznacznie wykazywałby żywność przeznaczoną dla osób wymagających stosowania diety bezglutenowej.