Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Celiakia klasyczna zaniedbana u 3-letniej dziewczynki - opis przypadku

Autor:
Hanna Zielińska-Duda, Anna Szaflarska-Popławska, Renata Kuczyńska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
123
Strona końcowa:
125
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
celiakia klasyczna, celiakia zaniedbana
Czytaj

W pracy przedstawiono przypadek 3-letniej dziewczynki, u której rozpoznano celiakię klasyczną. Właściwą diagnozę postawiono dopiero po upływie 2 lat od momentu wystąpienia pierwszych objawów klinicznych z winy opiekunów, którzy zaniechali opieki medycznej. Długi czas trwania choroby do momentu znacznego pogorszenia się stanu klinicznego dziecka jest dowodem zmiany obrazu klinicznego celiakii klasycznej, obserwowanej w ostatnich latach.