Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Poszukiwanie dowodów na istnienie ostrego lub przewlekłego zakażenia wirusem cytomegalii u chorych z łysieniem plackowatym

Autor:
Małgorzata Żak-Prelich, Jacek Dąbkowski, Grażyna Broniarczyk-Dyła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
1999
Tom:
1
Numer:
2
Strona początkowa:
67
Strona końcowa:
69
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łysienie plackowate, wirus cytomegalii
Czytaj

Wprowadzenie: Etiopatogeneza łysienia plackowatego (AA) nie została dotychczas wyjaśniona. W ostatnich latach pojawiły się doniesienia o zakażeniu wirusem cytomegalii (CMV) jako jednym z czynników mogących wywoływać lub mieć wpływ na przebieg łysienia plackowatego. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi cytomegalii w klasie IgM i IgG w surowicy chorych z różnymi odmianami łysienia plackowatego oraz w grupie kontrolnej. Materiał i metody: Poziom przeciwciał przeciwko wirusowi CMV w klasie IgM i IgG oznaczono w surowicy 34 chorych z łysieniem plackowatym zwykłym (AAV), 33 chorych z odmianami całkowitą i uogólnioną łysienia plackowatego (AAT/U) oraz u 16 osób w grupie kontrolnej. Oznaczenia wykonano metodą ELISA testami ETI-CYTOK-G i ETI-CYTOK-M firmy Sorin Biomedica. Wyniki: Nie wykazano statystycznie istotnych różnic w poziomie przeciwciał anty-CMV w klasie IgM między grupami chorych i grupą kontrolną. Nie wykazano również statystycznie znamiennych różnic pomiędzy grupami chorych i grupą kontrolną w klasie IgG, jakkolwiek stwierdzono wyższy poziom tych przeciwciał w grupie chorych z AAV niż z AAT/U (p=0,03). Wnioski: Przedstawione wyniki nie potwierdziły związku między ostrym lub przewlekłym zakażeniem wirusem CMV a łysieniem plackowatym.