Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki środowiskowe i pierwotna prewencja w cukrzycy typu 1

Autor:
Jorma Ilonen, Outi Vaarala, Hans K. Akerblom, Mikael Knip
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
227
Strona końcowa:
232
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, wczesna prewencja, odżywianie niemowląt
Czytaj

W ostatnich latach notuje się gwałtowny wzrost zachorowań na cukrzycę typu 1 wśród dzieci w większości krajów europejskich. Poza znanymi czynnikami genetycznymi odpowiedzialnymi za rozwój choroby, jedynie czynniki środowiskowe mogą przyczyniać się do tych zmian. Wzrost zachorowalności szczególnie obserwuje się w najmłodszych grupach wiekowych, w których podkreśla się wczesną ekspozycję na czynniki zewnętrzne. Odżywcze i infekcyjne czynniki wpływające w okresie wczesnego dzieciństwa lub w okresie ciąży na matkę mogą mieć swój udział w patogenezie choroby. Identyfikacja pojedynczych czynników jest niezwykle trudna, co ma swoje odbicie w wielu sprzecznych doniesieniach. Trudności te mogą wynikać z heteregeniczności choroby. Różne patomechanizmy mogą być odpowiedzialne za destrukcję komórek β. W wielu przypadkach choroba może być spowodowana interakcją czynników obejmujących genetyczne polimorfizmy i czynniki środowiskowe. Wyjaśnienie tych patomechanizmów wydaje się konieczne dla rozwoju efektywnej prewencji. Prowadzenie pierwotnej prewencji w badaniach klinicznych może przyczynić do wyjaśnienia koncepcji patogenetycznej cukrzycy.