Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Otyłość brzuszna, zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1

Autor:
Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Joanna Szlawska, Anna Kozera, Anna Gadzicka, Wojciech Młynarski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
233
Strona końcowa:
239
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
otyłość brzuszna, zespół metaboliczny, dzieci i młodzież, cukrzyca typu 1
Czytaj

Wprowadzenie: Obecnie na świecie obserwuje się coraz częstsze występowanie otyłości, która zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu krążenia. Pacjenci chorzy na cukrzycę typu 1 stanowią grupę szczególnie narażoną na występowanie makroangiopatii. Celem pracy była ocena częstości występowania otyłości brzusznej u dzieci chorych na cukrzycę typu 1 i porównanie jej z występowaniem otyłości brzusznej w populacji ogólnej, a także ocena częstości występowania zespołu metabolicznego według kryteriów IDF i jego związku z czasem trwania choroby oraz wyrównaniem metabolicznym cukrzycy. Materiał i metody: Badaniami objęto 163 dzieci chorych na cukrzycę typu 1 w wieku 10-18 lat, z czasem trwania choroby 0,5-15,2 roku. U badanych dokonano pomiaru wzrostu, masy ciała, obwodu talii, ciśnienia tętniczego, ilości tkanki tłuszczowej w organizmie (Body Fat%). Oznaczono stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu-HDL, triglicerydów, HbA1c. Obliczono wskaźnik BMI (body mass index), talia/wzrost (WHtR) i dobowe zapotrzebowanie na insulinę. Metodą pośrednią obliczono eGDR (estimated Glucose Disposal Rate) – wykładnik insulinooporności. Wyniki: Otyłość brzuszną zdiagnozowaną na podstawie kryterium WHtR >0,5 rozpoznano u 19 pacjentów z cukrzycą typu 1 (11,7%, CI95% 6,7-16,6). Odnotowano związek między WHtR a HbA1c (r=0,18; p=0,027), stężeniem cholesterolu-HDL (r=-0,22; p=0,004), wartościami skurczowego (β=0,37; p <0,001) i rozkurczowego ciśnienia tętniczego (β=0,19; p=0,046) oraz Body Fat% (r=0,59; p <0,001). U dzieci chorych na cukrzycę istotnie częściej rozpoznano otyłość brzuszną w stosunku do jej występowania w ogólnej populacji (12,2 vs. 6,8%, p=0,030). U 12 osób (7,4%, CI95% 3,4-11,4) rozpoznano zespół metaboliczny. Pacjentów z zespołem metabolicznym cechował starszy wiek (16,6 vs.14,7 lat, p=0,006) i większa Fat% (21 vs. 30%; p <0,001) w porównaniu do dzieci bez zespołu. Wnioski: U dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 otyłość brzuszna występuje częściej niż w populacji ogólnej. Wskaźnik WHtR wykazuje związek z komponentami zespołu metabolicznego. Chorzy z zespołem metabolicznym charakteryzują się starszym wiekiem i zwiększoną zawartością tłuszczu w organizmie.