Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 - wpływ wskaźnika masy ciała i masy tkanki tłuszczowej

Autor:
Iwona Pietrzak, Beata Mianowska, Anna Gadzicka, Wojciech Młynarski, Agnieszka Szadkowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
240
Strona końcowa:
245
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, ciśnienie tętnicze, tkanka tłuszczowa, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Występowanie cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży związane jest z wyższymi wartościami ciśnienia tętniczego oraz częstszym występowaniem nadciśnienia tętniczego i stanu przednadciśnieniowego, nawet przy braku mikroalbuminurii – uznanego wskaźnika cukrzycowej choroby nerek. Cel pracy: Ocena wpływu zawartości tkanki tłuszczowej na kształtowanie się wartości ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Badaniami objęto 164 (72 dziewczynki, 92 chłopców) chorych na cukrzycę typu 1 w wieku średnio 14,8±2,4 roku i z czasem trwania choroby średnio 6,0±4,2 roku. Zmierzono wzrost i masę ciała, obliczono wskaźnik masy ciała (BMI). Oznaczono zawartość tkanki tłuszczowej (%FAT) metodą bioimpedancji elektrycznej. Przeprowadzono pomiar ciśnienia tętniczego automatycznym manometrem i oznaczenie odsetka HbA1c metodą wysokociśnieniowej chromatografii przepływowej. Obliczono dobowe zapotrzebowanie na insulinę. Wyniki: W oparciu o wartość BMI otyłość rozpoznano u 8 (4,9%), a nadwagę – u 37 (22,7%) badanych. 119 (72,4%) pacjentów miało prawidłową masę ciała. Po adjustacji do wieku i płci odnotowano dodatnią korelację pomiędzy średnimi wartościami skurczowego ciśnienia tętniczego (SBP) i rozkurczowego ciśnienia tętniczego (DBP) a BMI i %FAT. ?rednia wartość SBP była najniższa wśród osób z prawidłową masą ciała. Chorzy z otyłością nie różnili się statystycznie istotnie od pacjentów z nadwagą pod względem średnich wartości SBP. Osoby z prawidłową masą ciała cechowały się niższą średnią wartością DBP niż osoby z nadmierną masą ciała. Nie odnotowano statystycznie istotnej różnicy pod względem średniej wartości DBP między grupą z otyłością i grupą z nadwagą. ?rednia wartość SBP wykazywała tendencję wzrostową w kierunku od najniższego do najwyższego kwartyla %FAT, różnica między poszczególnymi kwartylami nie była jednak istotna statystycznie. ?rednia wartość DBP rosła wraz ze wzrostem kwartyla %FAT i była statystycznie istotnie niższa w najniższym kwartylu niż w kwartylu najwyższym. Wnioski: U dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 wartość ciśnienia tętniczego zależy od wskaźnika masy ciała i odsetka tkanki tłuszczowej w organizmie.