Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Porównanie metod pomiaru odsetka tkanki tłuszczowej u dzieci

Autor:
Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Alicja Prochowska, Wojciech Fendler, Agnieszka Szadkowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
246
Strona końcowa:
250
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
tkanka tłuszczowa, densytometria, bioelektryczna impedancja, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach wzrosła częstość występowania otyłości i nadwagi w populacji wieku rozwojowego. Następstwa otyłości, występujące pod postacią chorób układu sercowo naczyniowego oraz cukrzycy typu 2 i wynikają pośrednio z zaburzeń funkcji tkanki tłuszczowej i poprzez to zwracają uwagę na celowość pomiaru odsetka tkanki tłuszczowej w organizmie wśród dzieci i młodzieży. Celem pracy było porównanie wyników pomiaru zawartości masy tkanki tłuszczowej u dzieci metodą impedancji bioelektrycznej (BIA) i badaniem antropometrycznym z metodą referencyjną – densytometrią (DXA). Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 56 dzieci w wieku 6-18 lat. U wszystkich wykonano pomiary antropometryczne zgodnie z przyjętymi metodami. Pomiar odsetka tkanki tłuszczowej dokonano z zastosowaniem densytometrii, impedancji bioelektrycznej oraz metodą antropometryczną na podstawie pomiarów fałdów skórno-tłuszczowych wykorzystując algorytm Slaughtera. Badanie densytometryczne przeprowadzono metodą absorpcjometrii promieniowania rentgenowskiego o podwójnej energii (DXA). Analizy impedancji bioelektrycznej (BIA) dokonano przy użyciu wagi firmy Tanita z wbudowanym systemem ośmioelektrodowym. Wyniki: Współczynnik r2 dla zgodności między wynikami DXA a BIA wynosił r2=0,83, a między DXA i metodą Slaughtera r2=0,83 (p <0,001). Wszystkie metody charakteryzowały się dużą precyzją, odnotowano jednak różnice między wynikami uzyskanymi różnymi metodami. BIA oraz metoda Slaughtera zwykle zaniżała procentową zawartość tłuszczu w organizmie, a niedoszacowanie stawało się większe wraz z wielkością tej cechy. Różnice w pomiarach między BIA i metodą Slaughtera a DXA negatywnie korelowały z wartością BMI SDS i obwodem talii – SDS. Nie stwierdzono zależności od wieku pacjenta. Wnioski: Zastosowanie metody BIA lub metody Slaughtera do oceny ilości tłuszczu w organizmie u dzieci pozwala na uzyskanie dokładnych wyników, jednak zaniżonych w stosunku do DXA. Z tego powodu przy monitorowaniu zmian odsetka tkanki tłuszczowej w organizmie należy stosować tę samą metodą pomiaru.