Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Cukrzyca ciężarnych: stężenie insuliny we krwi pępowinowej, stan noworodka po urodzeniu a odsetek HbA1c u matki w trzecim trymestrze ciąży

Autor:
Grażyna Dawid, Anita Horodnica-Józwa, Elżbieta Petriczko, Agnieszka Biczysko-Mokosa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
253
Strona końcowa:
259
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
noworodek matki chorującej na cukrzycę, hemoglobina glikowana, makrosomia
Czytaj

Cel pracy: Obraz kliniczny powikłań występujących u noworodka i płodu matki chorującej na cukrzycę zmienia się wraz z poprawą opieki i leczenia cukrzycy. Celem pracy było przedstawienie relacji między odsetkiem hemoglobiny glikowanej (HbA1c) matki w III trymestrze ciąży, stężeniem insuliny w krwi pępowinowej, a stanem noworodka po urodzeniu. Materiał i metody: Badaniami objęto 158 noworodków matek chorujących na cukrzycę (C), w tym: 86 noworodków matek chorujących na cukrzycę ciężarnych leczonych dietą (G1), 56 noworodków matek z cukrzycą ciężarnych leczonych insuliną (G2), 16 noworodków matek chorujących na cukrzycę przedciążową (P) oraz 171 noworodków urodzonych w tym samym okresie przez matki, które nie miały cukrzycy (K). W grupach noworodków matek cukrzycowych noworodki miały pobraną krew z pępowiny do oznaczenia stężenia fruktozaminy i insuliny oraz we wszystkich badanych grupach oceniano: płeć, urodzeniową masą ciała, stan noworodka określony według skali Apgar, czas trwania ciąży, typ porodu, kolejność ciąży i porodu, długość ciała, obwód głowy, obwód klatki piersiowej, wiek matki, wiek ojca, glikemię i częstość występowania hipoglikemii w pierwszych godzinach życia a także częstość występowania fetopatii, wad wrodzonych i hiperbilirubinemii. Stopień wyrównania gospodarki węglowodanowej u matki oceniono na podstawie oznaczenia stężenia hemoglobiny glikowanej wykonanej w III trymestrze ciąży. Wyniki: ?rednia masa urodzeniowa różniła się istotnie statystycznie między grupą kontrolną (2885±905 g) a grupą noworodków matek cukrzycowych (3199±617 g). Stwierdzono istotną dodatnią korelację między stężeniem insuliny we krwi pępowinowej a urodzeniową masą ciała w grupie noworodków matek cukrzycowych, co wskazuje na związek wyższych wartości insulinemii płodowej z wyższymi wartościami urodzeniowej masy ciała. Nie stwierdzono korelacji między urodzeniową masą ciała a stężeniem fruktozaminy a także odsetkiem HbA1c u matki. ?redni odsetek hemoglobiny glikowanej w grupie matek z cukrzycą wyniósł 5,17% (G1 5,15%, G2 5,18%, P 5,30%). Wnioski: Stwierdzono istotną dodatnią korelację między stężeniem insuliny we krwi pępowinowej a urodzeniową masą ciała. Istotnie statystycznie częściej występowała hipoglikemia przy wyższych stężeniach insuliny we krwi pępowinowej. Częstość występowania cięć cesarskich, makrosomii, hipoglikemii, hiperbilirubinemii i wad serca nie różniła się w grupach badanych w porównaniu do grupy kontrolnej.