Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Perspektywy zastosowania leków wspomagających w leczeniu zaburzeń metabolizmu glukozy u młodocianych chorych

Autor:
Ewa Otto-Buczkowska, Łukasz Machnica
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
260
Strona końcowa:
265
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zaburzenia metabolizmu glukozy, kryteria kontroli cukrzycy, leczenie podstawowe, leki wspomagające
Czytaj

Zaostrzenie w ostatnich latach kryteriów metabolicznego wyrównania cukrzycy skłania do poszukiwania leków wspomagających leczenie podstawowe właściwe dla określonego typu cukrzycy. Leki te mają na celu stymulowanie sekrecji insuliny, zwiększanie wrażliwości na jej działanie bądź też hamowanie jej antagonistów. Dotychczas badania prowadzone były u chorych dorosłych, głównie z cukrzycą typu 2. Coraz więcej badań prowadzonych jest jednak u chorych z cukrzycą typu 1. Próby wprowadzenia takiego leczenia u młodocianych chorych napotykają na szereg ograniczeń, zwłaszcza natury formalnej, związanych z rejestracją leków. Coraz więcej badań wskazuje jednak na to, że leki takie są skuteczne i mogą być stosowane również u młodocianych chorych z różnymi postaciami cukrzycy.