Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Guz zapalny jamy brzusznej u 9-letniej pacjentki ze świeżo ujawnioną cukrzycą typu 1 - opis przypadku

Autor:
Adela Nurczyńska, Elżbieta Petriczko, Anita Horodnicka-Józwa, Anita Kosierkiewicz, Agata Jankowska, Justyna Szmit-Domagalska, Grażyna Dawid, Elżbieta Urasińska, Mieczysław Walczak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
271
Strona końcowa:
274
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
guz zapalny jamy brzusznej, cukrzyca typu 1
Czytaj

Zapalne guzy rzadko występują u dzieci, cechują się łagodnym charakterem zmian w obrazie histologicznym oraz bardzo zróżnicowanym obrazem klinicznym. Hipotezy dotyczące pochodzenia guza zapalnego uwzględniają urazy, zakażenia oraz mechanizmy immunologiczne. W dostępnej literaturze opisane są pojedyncze przypadki pacjentów z jednorodną masą w obrębie krezki jako przyczyną guza jamy brzusznej u dzieci. W niniejszej pracy przedstawiony został przypadek 9-letniej pacjentki z klasycznymi objawami świeżo ujawnionej cukrzycy typu 1 oraz jednocześnie zdiagnozowanym guzem krezki i przestrzeni zaotrzewnowej.