Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Opracowanie, wdrożenie i ocena działania polskiego systemu do interaktywnych telekonsultacji badań echokardiograficznych ECHO-TeleDICOM

Autor:
Andrzej Gackowski, Michał Nowak, Łukasz Czekierda, Anton Chrustowicz, Jacek Cała, Tomasz Masternak, Adam Koprowski, Krzysztof Mokrzycki, Piotr Sonecki, Piotr Podolec, Mieczysław Pasowicz, Marek Konka, Piotr Szymański, Paweł Kocik, Maciej Żabówka, Marcin Młotek, Wiesława Piwowarska, Krzysztof Zieliński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
4
Strona początkowa:
255
Strona końcowa:
260
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
DICOM, telekonsultacja, telemedycyna, echokardiografia
Czytaj

Wprowadzenie: Właściwa interpretacja badania echokardiograficznego wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. W Katedrze Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), we współpracy z Kliniką Choroby Wieńcowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowskim Szpitalu im. Jana Pawła II (KSS JP2) powstał system do telekonsultacji badań echokardiograficznych oparty na wcześniej wdrożonej platformie telekonsultacyjnej badań obrazowych TeleDICOM. System łączy cechy przeglądarki obrazów DICOM z możliwością ich transmisji na dowolną odległość, połączenia telekonferencyjnego dwóch lub większej liczby uczestników z możliwością rozmowy oraz pełną synchronizacją obrazów i filmów wyświetlanych na ekranach odległych komputerów. System umożliwia stosowanie narzędzi wskaźnikowych oraz pakietu pomiarowego. Cel pracy: 1. Wieloośrodkowa ocena praktycznych możliwości prowadzenia telekonsultacji w systemie ECHO-TeleDICOM między wieloma ośrodkami w Polsce i za granicą. 2. Ocena kompatybilności systemu z nagraniami badań pochodzących z echokardiografów różnych marek. 3. Ocena dokładności pomiarów wykonanych w systemie ECHO-TeleDICOM opartych na zapisanych obrazach. 4. Wieloośrodkowa analiza jakości oraz przydatności klinicznej i edukacyjnej systemu ECHO-TeleDICOM. Materiał i metodyka: Przeprowadzono 32 dwustronne połączenia telekonferencjne w systemie ECHO-TeleDICOM, w tym połączenia między KSS JP2 a: Katedrą Informatyki AGH, ośrodkami kardiologicznymi w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Tarnowie, Zakopanem, Dreźnie (Niemcy), Lionie (Francja), Chicago (USA) i Glasgow (Wielka Brytania). Analizowano średni czas potrzebny do zainstalowania oprogramowania, czas potrzebny do przesłania przeciętnego badania echokardiograficznego. Na podstawie ankiet oceniono sprawność i stabilność działania systemu w opinii 10 konsultujących kardiologów oraz łącznie 723 lekarzy śledzących przebieg telekonsultacji podczas Małopolskich Warsztatów Echokardiograficznych. Przeprowadzono analizę dokładności pomiarów parametrów echokardiograficznych dokonanych za pomocą systemu ECHO-TeleDICOM w porównaniu z pomiarami wykonanymi fabrycznymi narzędziami echokardiografów różnych producentów. Wyniki: Wszystkie zaplanowane połączenia zostały zrealizowane. Pierwsze połączenie każdego z ośrodków było czasochłonne (1-3 godz.) ze względu na konieczność instalacji oprogramowania i naukę jego obsługi, kolejne połączenia były dokonywane w ciągu 1-10 minut. Czas dokonywanej przed telekonsultacją dystrybucji plików badania echokardiograficznego o pojemności 40 MB wynosił w zależności od jakości połączenia internetowego z danym ośrodkiem od 2 do 45 min. ?rednia ocena techniczna systemu konsultantów wynosiła 4,7, a obserwatorów telekonsultacji – 4,56 (skala 5-punktowa). ?rednia ocena przydatności systemu w codziennej praktyce została oceniona odpowiednio na 4,4 i 4,45 punktów. Niezależnie od producenta echokardiografu (Siemens, GE, Toshiba, Philips), dokładność pomiarów wykonanych za pomocą systemu TeleDICOM nie odbiegała od pomiarów przeprowadzonych za pomocą oprogramowania echokardiografu (współczynnik korelacji w granicach 0,946 a 1,000; p <0,001). Wnioski: 1. System ECHO-TeleDICOM umożliwia wysokiej jakości telekonsultacje echokardiograficzne za pomocą powszechnie dostępnego sprzętu komputerowego i łączy internetowych. 2. Użytkowanie oprogramowania ECHO-TeleDICOM nie jest skomplikowane. 3. Wyniki pomiarów wykonywanych za pomocą systemu ECHO-TeleDICOM są zbieżne z wynikami uzyskanymi narzędziami pomiarowymi echokardiografu. 4. Istnieje zapotrzebowanie na telekonsultacje echokardiograficzne, a system ECHO-TeleDICOM jest przygotowany do tego celu.