Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wybrane zagadnienia opieki nad chorym z siniczą wrodzoną wadą serca przed i po leczeniu zabiegowym

Autor:
Ewa Kowalik, Mirosław Kowalski, Maria Kordybach, Piotr Hoffman
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
4
Strona początkowa:
275
Strona końcowa:
280
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
sinicza wrodzona wada serca, tetralogia Fallota, przełożenie pni tętniczych, anomalia Ebsteina, operacja metodą Fontana
Czytaj

Wady sinicze stanowią ok. 15% wszystkich wrodzonych wad serca. Do wad siniczych ze zmniejszonym przepływem płucnym należą: tetralogia Fallota, atrezja zastawki pnia płucnego (z ubytkiem przegrody międzykomorowej lub bez), atrezja zastawki trójdzielnej oraz anomalia Ebsteina; zaś do wad serca ze zmiennym przepływem płucnym zaliczamy: przełożenie wielkich pni tętniczych, serce jednokomorowe, dwuujściową prawą komorę. W przypadku większości z nich konieczne jest leczenie operacyjne, zazwyczaj już w okresie wczesnego dzieciństwa. Chorzy po korekcjach kardiochirurgicznych wymagają systematycznej obserwacji z uwagi na ryzyko występowania odległych powikłań i następstw leczenia zabiegowego. Specjalistyczna opieka kardiologiczna dorosłych wymaga znajomości patofizjologii wady serca oraz metod korekcji kardiochirurgicznej. W diagnostyce nieinwazyjnej w tej grupie chorych, oprócz badania echokardiograficznego szczególne zastosowanie znajdują nowe techniki obrazowania – rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. W artykule przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące poszczególnych wad i związanych z nimi metod leczenia kardiochirurgicznego oraz specyfiki opieki po tych zabiegach.