Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Migotanie przedsionków – czynnik zwiększonej śmiertelności sercowo-naczyniowej

Autor:
Dominika Kołakowska, Ewa Ożdżeńska-Milke, Piotr Pruszczyk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
4
Strona początkowa:
283
Strona końcowa:
286
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
migotanie przedsionków, niewydolność serca, leczenie przeciwkrzepliwe
Czytaj

Migotanie przedsionków (MP) to jedna z najczęstszych arytmii. Jej częstość występowania wzrasta z wiekiem, dlatego w miarę starzenia się populacji możemy spodziewać się wzrostu częstości występowania tego zaburzenia. Na przestrzeni lat opublikowano wiele prac oceniających różnorodne aspekty dotyczące migotania przedsionków. Większość opublikowanych doniesień skupia się na powikłaniach zakrzepowo-zatorowych tej arytmii oraz na wpływie leczenia przeciwkrzepliwego. Znanych jest wiele mechanizmów zwiększonej krzepliwości w przebiegu MP. Wiadomo że obejmują one wszystkie 3 elementy triady Virchowa: zaburzenia przepływu krwi, głównie w obrębie uszka lewego przedsionka, zmiany w ścianie naczyń krwionośnych oraz zmiany stężenia osoczowych czynników krzepnięcia. Uwagę skupiono jednak na badaniach oceniających mniej znane aspekty migotania przedsionków. W omawianych badaniach oceniany jest wpływ MP na zwiększenie śmiertelności oraz wpływ tej arytmii na układ sercowo-naczyniowy. Rozpatrywane są również strategie postępowania leczniczego, mające na celu poprawę rokowania pacjentów z migotaniem przedsionków. Badanie SCAF (Stockholm Kohort – Study of Atrial Fibrillation) wykazało, że napadowe MP znacząco zwiększa całkowitą śmiertelność (roczna śmiertelność wśród pacjentów z napadowym MP – 7%, w porównaniu z roczną śmiertelnością w populacji ogólnej – 5%). Równie ciekawym aspektem badań jest związek między MP a niewydolnością serca. Wiele doniesień pokazuje, że niewydolność serca szczególnie często współistnieje z migotaniem przedsionków, jak również, że MP może prowadzić do pogorszenia funkcji skurczowej lewej komory. W związku z powyższymi doniesieniami nasze działania powinny skupić się na właściwym leczeniu tej popularnej arytmii. Ostatnie doniesienia naukowe nie wykazały przewagi agresywnego dążenia do przywrócenia rytmu zatokowego nad terapią kontrolującą jedynie częstość rytmu komór w obrębie migotania przedsionków.