Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Radioterapia pacjenta ze stymulatorem serca

Autor:
Anita Woźniak-Wiśniewska, Władysław Sinkiewicz, Ewa Ziółkowska, Tomasz Wiśniewski, Małgorzata Zarzycka, Aleksandra Meller, Wojciech Balak, Piotr Małyszka
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
4
Strona początkowa:
287
Strona końcowa:
291
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiowerter-defibrylator, stymulator, radioterapia
Czytaj

W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost liczby pacjentów z implantowanymi urządzeniami wewnątrzsercowymi, takimi jak stymulatory serca lub kardiowertery-defibrylatory, którzy są poddawani radioterapii. Stara generacja rozruszników serca stosowanych w latach 60. i 70. była oporna na promieniowanie jonizujące, co pozostało w pamięci wielu kardiologów. Współcześnie stosowane urządzenia posiadają bardziej skomplikowaną budowę i cechują się większą promieniowrażliwością, szczególnie kardiowertery-defibrylatory. Większość obserwowanych zaburzeń w pracy nowoczesnych stymulatorów serca pod wpływem radioterapii jest niegroźna i przejściowa, ale zdarzają się też poważne uszkodzenia tych urządzeń mogące prowadzić nawet do śmierci pacjenta. Z tego względu konieczne jest propagowanie aktualnej wiedzy na temat występujących zaburzeń w pracy stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów pod wpływem działania promieniowania jonizującego oraz możliwych sposobów przeciwdziałania uszkodzeniu tych urządzeń wśród kardiologów. Celem tego artykułu jest dokonanie przeglądu dostępnych danych na temat bezpiecznego stosowania radioterapii u pacjentów ze stymulatorem serca oraz zaproponowanie wskazówek, które mogą być pomocne kardiologom przy konsultowaniu pacjentów ze stymulatorem serca poddawanych napromienianiu.