Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie wrodzonych wad serca u pacjentów z zespołem Downa

Autor:
Aneta Klotzka, Olga Trojnarska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
4
Strona początkowa:
292
Strona końcowa:
295
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zespół Downa, wrodzone wady serca
Czytaj

Obserwowane współcześnie przemiany społeczne powodują, że kobiety decydują się na potomstwo znacznie później niż ich matki i babki. Nieuchronną konsekwencją tego zjawiska jest większe ryzyko występowania aberracji genetycznych, w tym najczęstszej – zespołu Downa. Główną przyczyną złego rokowania tych pacjentów są współistniejące wady serca, zazwyczaj o charakterze przeciekowym, najczęściej wspólny kanał przedsionkowo-komorowy i ubytek międzykomorowy. Chorzy z analizowaną anomalią genetyczną mają szczególną skłonność do nadciśnienia płucnego, co jest prawdopodobnie efektem mutacji genetycznych jak i zmienionego u nich metabolizmu śródbłonkowego tlenku azotu. Przeciekowy charakter wady i skłonność do rozwoju nadciśnienia płucnego uzasadniają wykonanie zabiegu kardiochirurgicznego w okresie niemowlęcym, bowiem rezultaty operacji są wtedy najlepsze. U dzieci z zespołem Downa przebieg pooperacyjny jest zazwyczaj bardziej powikłany, częściej zachodzi też konieczność reoperacji. ?miertelność krótko- jak i długoterminowa jest jednak porównywalna do obserwowanej u pacjentów z prawidłowym kariotypem. Współczesne obserwacje potwierdzają więc zasadność kierowania pacjentów z zespołem Downa na operacje kardiochirurgiczne według ogólnie przyjętych wskazań.