Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przypadek erythema elevatum et diutinum z obecnością pęcherzy. Próba leczenia dapsonem i cyklosporyną

Autor:
Agnieszka Wąsik, Ewa Plomer-Niezgoda, Joanna Maj, Anna Czarnecka
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
1
Strona początkowa:
37
Strona końcowa:
40
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
erythema elevatum et diutinum, pęcherze, leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, dapson, cyklosporyna
Czytaj

Przedstawiono rzadki oraz trudny diagnostycznie i terapeutycznie przypadek erythema elevatum et diutinum (EED), z przeważającymi zmianami guzkowymi oraz okresowo występującymi pęcherzami. Pierwsze zmiany skórne pojawiły się u pacjenta 3 lata temu. W dniu przyjęcia do kliniki zlokalizowane były symetrycznie nad stawami kolanowymi, łokciowymi, śródręczno-paliczkowymi, na bocznych i grzbietowych powierzchniach stóp i w okolicy lewego pośladka. W obrazie histopatologicznym dominowały leukocytoklazja i włóknienie. W pracy dokonano również przeglądu chorób współistniejących z EED oraz omówiono metody leczenia.