Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Papulosis lymphomatoides - przejście w olbrzymiokomórkowy CD30+ chłoniak skóry

Autor:
Andrzej Roszkiewicz, Jadwiga Roszkiewicz, Grażyna Kobierska, Magdalena Lange, Adam Włodarkiewicz
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
1999
Tom:
1
Numer:
2
Strona początkowa:
79
Strona końcowa:
84
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
papulosis lymphomatoides, rzekomy chłoniak, nieokreślony T-komórkowy chłoniak skóry, olbrzymiokomórkowy CD30+ chłoniak skóry
Czytaj

Papulosis lymphomatoides (Ply) jest przewlekłą dermatozą, klinicznie przypominajacą pityriasis lichenoides et varioliformis acuta. Różni się od niej obecnością w obrazie histologicznym atypowych limfocytów T i histiocytów oraz komórek podobnych do komórek Reed-Sternberga. Patogeneza Ply nie jest całkowicie wyjaśniona. Niektórzy autorzy uważają Ply za szczególną odmianę chłoniaka skóry o stosunkowo niewielkiej złośliwości, inni schorzenie to określają mianem chłoniaka rzekomego (pseudolymphoma). Istnieją kazuistyczne doniesienia o rozwoju złośliwych nowotworów typu chłoniaka u chorego z Ply oraz o współistnieniu Ply z ziarniniakiem grzybiastym i innymi chłoniakami skóry. Przypadek dotyczy 46-letniej pacjentki z 16-letnim wywiadem Ply, u której dwukrotnie po 11 i 15 latach łagodnego przebiegu choroby, doszło do rozwoju złośliwych chłoniaków skóry w postaci odosobnionych wrzodziejących guzów na udzie, a następnie kolanie prawej nogi. Pierwszy guz, histologicznie oceniony jako lymphoma malignum eticulohistiocyticum według klasyfikacji Willemze z 1994 r., odpowiadał tzw. nieokreślonemu chłoniakowi T-komórkowemu skóry, drugi zaś chłoniakowi olbrzymiokomórkowemu CD30+ z cechami histologicznymi Ply typu A. Oba guzy zostały usunięte chirurgicznie. Przedstawiony przypadek wskazuje, że w przebiegu Ply może dochodzić do rozwoju złośliwych chłoniaków skóry. Stosunkowo łagodny przebieg kliniczny pozwala na włączenie tych guzów do grupy chłoniaków o niewielkiej złośliwości, które przynajmniej do pewnego czasu mogą z powodzeniem być leczone wyłącznie chirurgicznie.