Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Skojarzone leczenie cyklosporyną A i metotreksatem ciężkich postaci łuszczycy stawowej

Autor:
Anna Czarnecka, Joanna Maj, Feliks Wąsik, Ewa Plomer-Niezgoda, Agnieszka Wąsik, Maria Cisło
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
10
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
cyklosporyna A, metotreksat, terapia skojarzona, łuszczyca stawowa
Czytaj

Wprowadzenie: Cyklosporyna A i metotreksat są lekami znanymi ze swej skuteczności w monoterapii ciężkich postaci łuszczycy z zajęciem stawów. Istnieje jednak niewiele doniesień na temat stosowania leczenia skojarzonego wymienionymi preparatami. Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności klinicznej terapii skojarzonej, cyklosporyną A i metotreksatem, w łuszczycy stawowej. Materiał i metody: Przedstawiono sześć przypadków łuszczycy stawowej, w których zastosowano jednoczesne leczenie cyklosporyną A i metotreksatem. Czas trwania choroby wynosił ponad 20 lat. Zmiany skórne oceniano według skali PASI (przed i w trakcie leczenia) oraz określano nasilenie dolegliwości bólowych w stawach na podstawie subiektywnej oceny pacjenta. Cyklosporynę A podawano w dawkach: 2-3 mg/kg/ /dobę przez 3 tygodnie, a następnie 1-1,5 mg/kg/dobę. Metotreksat był stosowany doustnie w dawce 7,5 mg/tydzień. W trakcie leczenia nie podawano innych leków o działaniu ogólnym, a zewnętrznie stosowano maści obojętne. Terapia trwała 12 tygodni. Wyniki: U wszystkich chorych obserwowano szybką poprawę stanu skóry i ustąpienie dolegliwości bólowych w stawach już po kilku pierwszych, niskich dawkach leków. Wnioski: Terapia skojarzona cyklosporyną A i metotreksatem może być wykorzystana w leczeniu ciężkich postaci łuszczycy z zajęciem stawów.