Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Syringoma - problem terapeutyczny

Autor:
Marek Kaźmierowski
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
1999
Tom:
1
Numer:
1
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
16
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
syringoma, laseroterapia, dwutlenek węgla, kriochirurgia

Wprowadzenie: Opisane metody terapii syringoma wiążą się z ryzykiem blizn i nawrotów. Cel pracy: Porównano wyniki leczenia kriochirurgicznego i laseroterapii CO2 u dziewięciu kobiet. Metody: Laseroterapię przeprowadzano metodą warstwa po warstwie wiązką rozogniskowaną o mocy 3-5 W. W leczeniu kriochirurgicznym stosowano dwukrotny cykl zamrażania metodą kontaktową. Wyniki: Laseroterapia nawet bardzo licznych wykwitów okołooczodołowych syringoma powoduje zupełne ustąpienie zmian po 1-2 zabiegach. W odmianie rozsianej odbarwienia po laseroterapii były bardziej widoczne niż po zamrożeniu. Leczenie kriochirurgiczne tej postaci, nawet kilkukrotne w większych guzkach, charakteryzowało się lepszym wynikiem kosmetycznym. Wnioski: Skojarzenie metod mogłoby rozwiązać problem terapii obu postaci syringoma.