Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zasady kwalifikacji do leczenia raków skóry różnymi metodami, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii mikrograficznej Mohsa, na podstawie doświadczeń własnych

Autor:
Andrzej Bieniek, Feliks Wąsik, Maria Cisło, Barbara Kuniewska, Zdzisław Woźniak
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
1999
Tom:
1
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
21
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
rak skóry, chirurgia mikrograficzna Mohsa, sposoby leczenia

Wprowadzenie: Chirurgia mikrograficzna Mohsa (CM) jest metodą leczniczą, której przypisuje się najwyższy wskaźnik wyleczeń w leczeniu nowotworów skóry. Stosowana jest ona w naszym ośrodku od blisko pięciu lat, w preparatyce parafinowej według Breuningera, a od roku także w preparatyce tkanek mrożonych według sposobu ?świeżej tkanki? Tromovicha. Cel: Celem pracy jest określenie miejsca chirurgii mikrograficznej wśród wszystkich stosowanych w Klinice metod leczenia przeciwnowotworowego. Ze względu na większą czaso- i pracochłonność, zastosowanie CM ograniczyliśmy do pewnej grupy przypadków raka skóry. Materiał i metody: W ciągu kilku lat stosowania metody staraliśmy się wypracować jasny system kwalifikacji do leczenia poszczególnych postaci nowotworów skóry, pomocny ze względów organizacyjnych. W tym okresie leczyliśmy chirurgicznie 418 pacjentów z nowotworami skóry (z pominięciem czerniaka) oraz około 50 pacjentów metodami niechirurgicznymi. Wyniki: W stosunku do wszystkich pacjentów z nowotworami skóry, leczonych różnymi metodami, liczba pacjentów leczonych z zastosowaniem chirurgii mikrograficznej wynosi obecnie około 40%. Wnioski: Wprowadzenie metody wzbogaciło możliwości leczenia przeciwnowotworowego stosowanego w Klinice, nie wyeliminowało jednak innych sposobów leczniczych.