Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wpływu terapii hormonem wzrostu na przebieg wzrastania i funkcje metaboliczne u pacjentów po leczeniu craniopharyngioma

Autor:
Maja Okońska, Dorota Birkholz, Maria Korpal-Szczyrska, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Anna Alska, Hanna Magnuszewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
19
Strona końcowa:
24
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
craniopharyngioma, terapia hormonem wzrostu, szybkość wzrastania, cholesterol, BMI
Czytaj

Wprowadzenie: Craniopharyngioma (CP) należy do guzów, które wskutek swojego umiejscowienia upośledzają funkcję przysadki. Często powodują wystąpienie wielohormonalnej niedoczynności przysadki (WNP) oraz nadmierny przyrost masy ciała i zaburzenia lipidowe. Zastosowanie rekombinowanego hormonu wzrostu (rGH) korzystnie wpływa na przebieg wzrastania oraz funkcje metaboliczne ustroju, prowadząc do redukcji masy ciała, nie wpływając na częstość nawrotów CP. Cel pracy: Ocena wpływu terapii rGH na przebieg wzrastania i wybrane funkcje metaboliczne pacjentów po leczeniu CP. Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 12 pacjentów (7 chłopców i 5 dziewcząt) po leczeniu operacyjnym z powodu CP (u 3 z nich zastosowano dodatkowo radioterapię). Średni wiek badanych wynosił 11,7 roku; czas remisji 2,96 roku, okres pomiędzy zabiegiem operacyjnym a włączeniem leczenia rGH 3,69 roku. Ocenie poddano stopień niedoboru wzrostu (hSDS), masę ciała, BMI oraz szybkość wzrastania (HV). Określono funkcję przysadki w zakresie GH, TSH, ACTH oraz LH, FSH. Stężenie cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, triacylogliceroli oraz HbA1c oceniano przed i po zastosowaniu rGH. Wyniki: U wszystkich pacjentów stwierdzono WNP. Maksymalny wyrzut GH wynosił średnio 1,53 mIU/l; IGF-1 39,37 ng/ml; TSH 0,1 U/l; ACTH 17,48 pg/ml; LH 0,13 U/l; FSH 0,41 mIU/ml. HSDS po zakończonym leczeniu onkologicznym wynosił -1,66 SD, ulegając istotnemu obniżeniu do -2,33 SD przed zastosowaniem leczenia rGH. Średnia masa ciała po zakończeniu leczenia wynosiła 28,45 kg, istotnie wzrastając do 41,69 kg przed zastosowaniem terapii rGH; średnie BMI wzrosło z 19,26 do 22,32 przed zastosowaniem rGH. Po rocznym leczeniu rGH HV wzrosła istotnie z 3,43 cm/rok do 10,21 cm/rok. BMI istotnie się zmniejszyło, nastąpiła istotna redukcja stężenia HbA1c oraz cholesterolu LDL. W trakcie rGH u żadnego pacjenta nie stwierdzono cech wznowy guza. Wnioski: Terapia rGH wpływa korzystnie zarówno na przebieg wzrastania pacjentów po przebytym leczeniu CP, jak i na redukcję ich BMI oraz stężenia cholesterolu LDL i HbA1c.