Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Epidemiologia cukrzycy typu 1 na Dolnym Śląsku w latach 2000-2005

Autor:
Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Anna Noczyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
45
Strona końcowa:
49
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, epidemiologia, zapadalność
Czytaj

Wprowadzenie: Cukrzyca jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u dzieci. Od ponad pięćdziesięciu lat na całym świecie jest obserwowany stały wzrost zapadalności na cukrzycę. Cel pracy: Ocena zapadalności na cukrzycę typu 1 u dzieci i młodzieży dolnośląskiej w latach 2000-2005. Materiał i metody: Analiza objęła dzieci, u których cukrzyca ujawniła się w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2005 r., w wieku 0-18 lat, leczonych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego AM we Wrocławiu. Współczynnik zapadalności (I) obliczano na podstawie nowych zachorowań w odniesieniu do 100 tys. osób populacji w wieku 0-18 lat na rok. Dane demograficzne czerpano z Roczników Statystycznych Województwa Dolnośląskiego. Wyniki: W danym okresie cukrzyca typu 1 ujawniła się u 465 dzieci. Średni współczynnik zapadalności wynosił 12,41/100 tys./rok i rósł od 10,43/100 tys. w 2000 r. do 13,49/100 tys. w 2005 r., z maksimum w roku 2004 (14,91/100 tys.). Najwyższy wskaźnik zapadalności był obserwowany wśród dzieci 10-14- letnich, wzrost zapadalności dotyczył szczególnie dzieci w wieku 0-4 lat. Obserwowano sezonowość zachorowań ze szczytem w listopadzie i lutym. Wnioski: 1. Wskaźnik zapadalności na cukrzycę na Dolnym Śląsku wynosi 12,41/100 tys. mieszkańców/rok. 2. Obserwowany jest wzrost zapadalności na cukrzycę typu 1 w województwie dolnośląskim od 10,43 w 2000 r. do 13,49 w 2005 r. 3. Wykazano sezonowość rozpoznań cukrzycy typu 1, z przewagą miesięcy zimowych.