Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół Buschke-Ollendorff - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Autor:
Mieczysława Mikłaszewska, Grażyna Szybejko-Machaj, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
1999
Tom:
1
Numer:
2
Strona początkowa:
85
Strona końcowa:
89
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
zespół Buschke-Ollendorff, dermatofibrosis lenticularis disseminata, osteopoikilosis
Czytaj

Zespół Buschke-Ollendorff jest rzadkim schorzeniem dziedziczącym się w sposób autosomalny dominujący. W zespole tym współistnieją zmiany skórne (dermatofibrosis lenticularis disseminata) ze zmianami kostnymi (osteopoikilosis). 8-letnia dziewczynka została przyjęta z powodu niebolesnych zmian skórnych obecnych od urodzenia, które umiejscowione były na plecach w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, na brzuchu i symetrycznie na udach. Miały charakter płasko-wyniosłych, bladożółtych grudek i guzków, skupiających się i częściowo zlewających się w ogniska wielkości od kilku do kilkunastu centymetrów, nieregularnego kształtu, wyraźnie odgraniczonych od skóry zdrowej. W badaniu histopatologicznym stwierdzono obecność w skórze właściwej licznych, zgrubiałych, zbitych włókien kolagenowych. Badanie RTG obu podudzi wykazało pojedyncze, drobne, pasmowate ogniska zagęszczonego utkania kostnego w przynasadzie bliższej lewej kości piszczelowej oraz w przynasadzie dalszej kości piszczelowej prawej.