Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Utrwalona cukrzyca noworodków - obserwacja trzyletnia

Autor:
Anna Noczyńska, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Barbara Salmonowicz, Maciej Małecki, Wojciech Młynarski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
50
Strona końcowa:
54
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
przetrwała cukrzyca noworodkowa, cukrzyca monogenowa
Czytaj

Badanie dotyczy 3-letniego okresu obserwacji dzieci z utrwaloną cukrzycą noworodkową, spowodowaną mutacją aktywującą w genie KCJN11, kodującym wrażliwą na ATP podjednostkę Kir6.2 kanału potasowego (3 dzieci) oraz mutacją w genie ABCC8 kodującym podjednostkę regulatorową ATP zależnego kanału potasowego – białko SUR1 (1 pacjentka, okres obserwacji 2 lata). U trójki dzieci z mutacją w podjednostce Kir6.2 stwierdzono upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym. U wszystkich dzieci wykazano prawidłowe wydzielanie peptydu C w teście po glukagonie. W czasie terapii pochodnymi sulfonylomocznika (SU) u prezentowanych pacjentów wartości glukozy od momentu wdrożenia leczenia utrzymują się w granicach normy, HbA1c<7%. W okresie obserwacji u wszystkich pacjentów znacznie zredukowano dawki dobowe pochodnych sulfonylomocznika.